Menu
   
 
  Investor Relations
 


 

 

30.08.2012 Bilirubin vanad II generation
25.07.2012 Total protein -not corrosive any more
18.06.2012 Enzymatic Cleaner NK
05.06.2012 New verion of Lactate
13.03.2012 Glucose - hexokinase method
20.02.2012 New linie Biolis 12
02.08.2011 New sets for Bile acid
30.08.2011 New parameter Microalbumin
02.08.2011 New set for amylazes EPS
14.04.2011 TG monoreagent
01.04.2011 New technology - Magnesium
11.03.2011 New parameter - Bil VANAD
01.02.2011 New set for total protein
02.09.2009 New set for ethyl alcohol
19.08.2009 New sets for cystation c and lactate determination
08.07.2009 Slide steiner for hematology lab
09.04.2009 New washing solutions
09.04.2009 New set and calibrator for C-reactive protein determination


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.