Menu
   
      AKTUALNOŚCI
 
  Relacje inwestorskie
 


 


Odkrywając prawdę ukrytą w kropli, ratujemy zdrowie
i podnosimy jakość życia milionów ludzi na świecie. Odsłaniamy przeszłość i przyszłość. Pomagamy zrozumieć to, co znane i poznać to, co pozostaje tajemnicą.

Jesteśmy innowacyjni. Jesteśmy konkurencyjni. Jesteśmy odpowiedzialni.

Chronimy życie,
KTÓRE JEST SKARBEM

 
 
   

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska

Zdravookhraneniye 2014
8-12 grudnia 2014, Moskwa
Hall 81B75

   
   

Mythic TS - Aparat do barwienia rozmazów hematologicznych

Proponujemy  Państwu  wystandaryzowane i powtarzalne barwienie w szwajcarskim wydaniu.

więcej informacji

   

URI TEX  - analiza moczu w Twoim laboratorium
                  

Proponujemy  Państwu kompletny system do analizy moczu skrojony na potrzeby Twojego laboratorium.

Dostępny także w wersji VET.

więcej informacji

   
   
   
   
   

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 31 861 977, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 31 861 977, 00 PLN.